english   deutsch  

O firmie

Kancelaria powstała na bazie wieloletniego doświadczenia i wiedzy zdobytej w przedsiębiorstwach działających na w wielu poziomach i gałęziach rynku, tak w kraju jak i za granicą.
Z racji posiadanej wiedzy moja Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji klienta w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez organy podatkowe (Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej), w postępowaniach przed Sądami Administracyjnymi oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących podatków. W zakresie prowadzonej działalności Kancelaria udziela porad i wydaje opinie w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz doradztwa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Co do zasady honorarium Kancelarii rozliczane jest na zasadzie success fee tzn. uzależnione jest od wyniku prowadzonego zlecenia. Wysokość honorarium za zlecenie ustalane jest indywidualnie w zależności od charakteru sprawy, jej pracochłonności, przewidywanego efektu czynności wykonywanych przez moją Kancelarię.

W zakresie prowadzonej działalności korzystamy z usług tylko renomowanych i skutecznych kancelarii prawnych, doświadczonych rewidentów oraz specjalistów z innych dziedzin niezbędnych w celu efektywnej realizacji zlecenia .

Każdy Doradzca Kancelarii ubezpieczony jest na maksymalną/ lub tylko kwotę ..... PLN od każdej sprawy/od podejmowanych czynności i wpisany jest na listę Krajowej Izby Doradców Podatkowych.Copyright © Alicja Nowak